Artärstelhet - Arteriografi

Hjärt- och kärlsjukdomar står för omkring hälften av alla dödsfall i Sverige. Riskfaktorer som högt blodtryck och höga kolesterolvärden är inte lika avgörande som artärstelhet för att avgöra om man ligger i riskzonen för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

Boka tid

Med en artärstelhetsmätning (arteriografi) visas förekomsten och graden av åderförkalkning (ateroskleros och annan artärstelhet) i blodkärlen. Ateroskleros anses orsaka bland annat hjärtinfarkt och stroke. Syftet med arteriografiundersökningen är:

  • Att hitta symtomfria individer med kärlskador i tidigt skede för att kunna minska risken för framtida insjuknande i hjärtinfarkt och stroke.
  • Att motivera friska personer med en eller flera riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom till en sundare livsstil, vilket är den dokumenterat viktigaste förebyggande insatsen mot hjärt- och kärlsjukdom.
  • Att med uppföljning stödja behandlingsinsatser för optimal blodkärls­funktion och med aktuella kunskaper underlätta individuell rådgivning.

Arterograf

Undersökningen liknar en vanlig blodtrycksmätnin. Man får en manschett på armen som pumpas upp några gånger. Manschetten är kopplad till en apparat som samlar mäter informationen och skickar den till en dator där resultatet presenteras.

Arterografiundersökning

Vid arterografiundersökningen får man flera parametrar som har betydelse för att förutsäga risken för hjärt- och kärlsjukdom. De viktigaste är:

  • AIx (Augmentationsindex) visar endotelfunktionen. Det betyder att man ser om blodkärlen befinner sig i ett sammandraget, stelt och stressat eller normalt och avslappnat tillstånd. AIx är en stark oberoende riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom, enligt ett flertal vetenskapliga studier.
  • PWV (Pulsvågshastigheten) visar framförallt den stora kroppspulsåderns (aortans) elasticitet respektive stelhet. Ju högre pulsvågshastighet, desto stelare aorta. PWV förutsäger risk för sjuklighet och dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom bättre än traditionella vedertagna riskfaktorer, inkluderat 24-timmarsblodtrycks­mätning.
  • Centralt blodtryck visar blodtrycket vid hjärtat. Mätning av centralt blodtryck har ökat i betydelse. Strong Heart Study och andra publicerade kliniska studier har visat att förhöjt centralt blodtryck, även hos patienter med normalt brachialt blodtryck (det blodtryck man vanligen mäter), är associerat med en ökad risk för hjärtattack, stroke och njursjukdom. En omfattande studie visar att ett lågt centralt tryck är associerat med lägre risk för hjärt- och kärlsjukdom.

Undersökningsmetoden räknas som "Golden standard", vilken innebär att den har högsta graden av vetenskaplig tyngd. Metoden används inom forskningen, både i Sverige och utomlands. Vill du veta mer om den vetenskapliga bakgrunden kan du läsa här.

Resultatet

Du får hjälp att tolka resultatet av underöskningen. Tillsammans kommer vi fram till eventuella behandlingsinsatser som kan behövas, till exempel livsstilsfaktorer, kostomläggning och kosttillskott. Du får alltid med dig resultatet av undersökningen och rekommendationerna skriftligt.

Pris

En arterografiundersökning kostar 800 kr. I samband med undersökningen görs också en genomgång över den aktuella hälsan och du får råd över hur du kan hantera eventuella problem. Efter 1-6 månader (beroende på resultatet) är det bra att göra en uppföljning och se att värdena går åt rätt håll. Uppföljningen kostar 600 kr.

Boka tidDet går förstås också bra att ringa eller e-posta oss för att boka tid!